ARBEIDSLØSNING I METALL

17 års produksjonserfaring

Hvordan vedlikeholde fiberlasermaskin

I. Vedlikeholdsoversikt

1.1 Liste over vedlikehold

Periode / løpingTimer Vedlikeholdsdel Vedlikeholdsarbeid
8t Fjerning av slagg og støv på X-axis støvtette klut Kontroller og rengjør støv og slagg på X-aksen støvtett klut.
8t Slagg og støvoppsamlingsbeholdere - skrotbil Kontroller og rydd opp slagger og støvoppsamlingsbeholdere - skrapbil.
8t Fjerning av slagg og støv på X-aksen-beskyttelsesplaten Rengjør slagg og støv på X-aksen-beskyttelsesplaten.
40 timer Inspeksjon av pneumatiske komponenter og rørledninger i det pneumatiske systemet Kontroller de pneumatiske komponentene, rørledninger osv. I det pneumatiske systemet
40 timer Inspeksjon av gasskretsdelene og gasskildens rørledning Kontroller gasskretsens komponenter, rørledningen osv. Fra gasskilden
40 timer Inspeksjon av den sirkulerende vannledningen Sjekk sirkulasjonsrørledningen osv.
100 timer Påfylling og rengjøring av den selvsmørende beholderen Sjekk om du vil fylle på tanken på den selvsmørende beholderen, og sjekk og rengjør oljekretsen.
500 timer Rengjøring av slagg og støv i sentralt kvadratrøret Kontroller og rydd opp slagg og støv i luftventilen.
500 timer Rengjøring av filterskjermen til vannkjølemaskinen Rengjør filterskjermen på vannkjølemaskinen.
1000 timer Oljeskift og rengjøring av den selvsmørende beholderen Skyll grundig den selvsmørende beholderen, og bytt ut smøremiddel.
2000h Rengjøring og smøring av Z-aksen føringsskinne og kule skrue, samt rengjøring og fettinnsprøyting av Z-aksen glideblokk Kontroller og rydd opp Z-aksen føringsskinne, glideblokk og kuleskrue; tilsett smørefett til glideblokken på Z-aksen; og smør kuleskruen.
2000h Rengjøring og smøring av X, Y-aksestyreskinne og X, Y-akse tannstativ Kontroller og rydd opp X, Y-aksen føringsskinne, og rengjør og smør X, Y-akse tannstang.
5000t Justering av X, Y-akse girstativ Kontroller og verifiser vertikaliteten til X, Y-aksen, og sjekk, verifiser og juster henholdsvis X, Y-aksen girstativ.
Hvert halvår Kjøleenhet Bytt ut kjølevann (rent sirkulasjonsvann).

1.1 Smøring

图片1

 

                                                Skisse av smøreoversikt (i)

1     Self-lubrication pump  Y-axis upside guide slide block 1  X-øksis right side guide slide block 1

 

X-akse høyre glideskinne blokkere 2 Y-aksen glideblokk for baksiden 1

 

Y-aksen baksiden guide lysbilde blokkere 2 Y-aksen glideblokk oppover 2

 

X-aksen venstre glideskinne blokkere 2 X-akse glideblokk på venstre side 1

图片4

Y-aksen guide skinne  Y-aksen utstyr Y-aksen girstativ tilbake lash

 

Opp-side guide på Z-aksen lysbilde blokkere Z-aksen nedadgående guide lysbilde blokkere Z-akse ball skru

图片3

 X-akse stativ X-akse føringsskinne X-akse girstativ bak lash


Innleggstid: Feb-22-2021